OM VAN

Van Components AB är ett företag verksamt främst inom handel med elektriska lågspänningsapparater för industri- och fastighetsapplikationer.

Vi erbjuder hög teknisk kompetens, både vad gäller enskild produkt och lämplighet i applikation, och ombesörjer även konstruerade färdigbyggda utrustningar i samarbete med partner.

Vi är agenter för ett antal europeiska producenter och har även ett brett nätverk för anskaffning av olika produkter av varierande fabrikat

Vi kan erbjuda lagerhållning för våra kunder av produkter där normal LED tid inte räcker för att säkerställa drift.

Vår strävan är att i samarbete med kund vara möjligheternas leverantör utan direkta systembegränsningar.

Kindgrensgatan 7
554 74 Jönköping